Najczęstsze błędy popełniane podczas segregowania śmieci

Nawet mając dobre chęci, można utrudniać ponowne wykorzystanie wielu rodzajów odpadów. Jakie są powszechne błędy, popełniane podczas sortowania śmieci? Przedstawiamy poradnik, w którym znajdują się te, z którymi często pojawiają się problemy.

Śmieci zalegają nie tylko na wysypiskach, ale też w lasach, na brzegach jezior i rzek, w górach oraz w morzach i oceanach. W obliczu coraz realniejszej katastrofy ekologicznej, ograniczenie liczby odpadów i przetworzenie jak największej ich liczby powinno być ważne dla każdego. Niestety często okazuje się to źródłem problemów. Jeśli chodzi o segregację odpadów i umożliwienie ich selektywnej zbiórki przez przedsiębiorstwa oferujące wywóz odpadów, wiele osób popełnia błędy znacznie utrudniające ponowne przetworzenie odpadów. Oto najważniejsze z nich.

Wyrzucanie odpadów niebezpiecznych i nietypowych

Wielu z nas sądzi, że do pojemnika na odpady zmieszane należy wyrzucić wszystko, co nie może znaleźć się w pozostałych frakcjach. Takie myślenie jest jednak całkowicie błędne, bo do tego kontenera nie powinno trafić wiele rodzajów śmieci. Najważniejsze przykłady to:

  • baterie i akumulatory: by się ich legalnie pozbyć, możemy zostawić je w sklepie sprzedającym tego typu produkty, zawieźć do najbliższego PSZOK-u lub skorzystać ze zbiórki nietypowych odpadów,
  • leki i opakowania po nich: te możemy wyrzucić do specjalnego pojemnika znajdującego się w aptece lub samodzielnie dostarczyć do PSZOK-u,
  • dezodoranty i inne aerozole: przyjmie je PSZOK. Możemy też wystawić je podczas zbiórki,
  • odpady budowlane i popiół: w ich przypadku konieczne będzie wypożyczenie kontenera lub samodzielne zawiezienie ich do PSZOK-u,
  • farby, lakiery, bejce i grunty: jako odpady niebezpieczne powinny być dostarczone do PSZOK-u lub wystawione w czasie zbiórki,
  • zużyte jarzeniówki i żarówki energooszczędne: podobnie jak w poprzednim przypadku.

Wyrzucanie szyb do pojemnika na szkło

Kolejny błąd to błędne zrozumienie przeznaczenia pojemnika na szkło. Według wielu użytkowników służy on do wyrzucania wszystkich odpadów szklanych. Tymczasem powinno trafiać do niego wyłącznie szkło opakowaniowe – butelki i słoiki, oczywiście pod warunkiem, że nie miało ono styczności z niebezpiecznymi substancjami, takimi jak benzyna, oleje czy rozpuszczalniki. Niedopuszczalne jest natomiast wyrzucanie do nich szyb, kieliszków, szklanek, wazonów i kryształów. Wbrew temu, co sądzą niektórzy pytani o to, jak sortować śmieci, do kontenerów na szkło nie powinniśmy też wyrzucać ceramiki, której miejsce jest w pojemniku na odpady zmieszane.

Mylenie odpadów zielonych z resztkami żywności

Przedstawiciele firm zajmujących się sortowaniem i przetwarzaniem odpadów zgłaszają też duże problemy z wiedzą na temat przeznaczenia pojemników na odpady zielone. Do nich powinny trafiać martwe rośliny oraz ich fragmenty, powstałe na przykład przy pielęgnacji roślin doniczkowych lub prac ogrodowych. Wyrzucanie resztek żywności – nawet jeśli ta jest pochodzenia roślinnego – nie powinno mieć miejsca.

Problemy z rozróżnianiem odpadów bio

Inny problem to fakt, że do pojemnika na odpady bio często trafiają śmieci, które nie powinny się w nich znaleźć. Przykłady? Choćby resztki żywności pochodzenia zwierzęcego (nie ulegają one kompostowaniu) oraz torebki-piramidki, w które pakowana jest herbata ekspresowa (pokryte są cienką warstwą plastiku).

Źródło tekstu: https://dpr.info.pl/segregacja-odpadow/najczestsze-bledy-popelniane-podczas-segregowania-smieci/