Jak obliczyć kaloryczność paliwa? Analiza wartości opałowej biogazu

Wartość opałowa biogazu w znacznej mierze decyduje o jakości paliwa i jego kaloryczności. Z jakiego powodu warto ją sprawdzać? W jakich dziedzinach przemysłu stosowane są nowoczesne przyrządy do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa biogazu, odpadów komunalnych i gazu płynnego

Wartość opałowa to wielkość energii wydzielanej przy spalaniu określonej ilości paliwa. Wielkość tę oblicza się zarówno w przypadku paliw stałych, gazowych, jak i ciekłych – gazu płynnego i ziemnego, węgla brunatnego i kamiennego czy drewna opałowego. Badaniu może podlegać także wartość opałowa odpadów komunalnych. Urządzeniem służącym do kalkulowania wartości opałowej biogazu jest analizator wyposażony w sensory gazowe, który szczegółowo bada m.in. poziom wodoru (H2), metanu (CH4), siarkowodoru (H2S) i tlenu (O2). Komponenty te wpływają na jakość paliwa, decydują o jego kaloryczności, a ponadto mogą spowodować zagrożenie wybuchowe, toteż systematyczne weryfikowanie ich poziomu jest niezmiernie istotne.

W jakich branżach przemysłu analizowana jest wartość opałowa biogazu?

Współczesne analizatory gazu i biogazu wykorzystuje się w wielu branżach przemysłu – między innymi w oczyszczalniach ścieków, instalacjach badawczych, biogazowniach rolniczych, na wysypiskach śmieci, a także w innych jednostkach i przedsiębiorstwach używających biogazu. Dzięki użyciu analizatorów możliwe jest zapobieganie stratom, rejestrowanie parametrów gazu oraz natychmiastowe rozpoznanie jakichkolwiek anomalii w procesie produkcji metanu. Urządzenia do analizy wartości opałowej biogazu oferowane są w dwóch wersjach – AwiECO i AwiFLEX.