Badania psychologiczne kierowców – komu są potrzebne?

Dowiedz się, kto oferuje badania kierowców Bielsko

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo obowiązkowe?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego typu badaniom. Są one wymagane dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Widać zatem, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć tylko wówczas, gdy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli przykładowo przez Policję – po spowodowaniu groźnej kolizji.
Celem testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy zbyt wolny refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. W toku badań znaczenie ma wiek badanego, bo badane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a zatem niezbędne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców najczęściej wykonuje się co 5 lat, lecz jeśli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są wykonywać badania corocznie.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]