Czy badań psychologicznych kierowców należy się obawiać?

badania psychotechniczne Bielsko, badania psychologiczne Bielsko Biała, badania kierowców Bielsko

Badania psychologiczne mają wyjątkowo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale też określenia cech psychologicznych jednostki, które niezbędne są do pełnienia określonych zawodów. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy mają obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym, bardzo często mocno się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę nie ma czego się bać. Komplet badań zbudowana jest z testów osobowościowych, testów inteligencji, wywiadu psychologicznego i testów aparaturowych, które pozwalają ocenić chociażby szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za cel ocenić zdolności intelektualne jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Uwzględniają m.in: psychotyzm, intro- oraz ekstrawersję i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych psycholog sięga po wirometr, aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji, stereometr i ciemnię. Testy nie wymagają żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy używają okularów, powinni jedynie pamiętać, aby wziąć je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1+E, D1, D+E oraz D. Przechodzić muszą je też osoby, które chciałyby wykonywać zawód egzaminatora bądź instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych, a także kierowców taksówek. Warto podkreślić, że przejść je muszą też ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna w zależności od kategorii osób, które się im poddają. I tak chociażby w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Należy poddać się im wyłącznie raz.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]