Dlaczego należy zadbać o rozwój kompetencji pracowników

Na janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/ uzyskasz więcej szczegółów o rozwoju kompetencji pracowników

Coraz więcej pracodawców dostrzega, iż rozwój pracowników w znacznym stopniu ma wkład w powodzenie całej firmy. Zmotywowana załoga posiadająca duży arsenał umiejętności miękkich to wszak istotny filar każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój pracowników – wypróbowane techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników umożliwiający diagnozę ich indywidualnych kompetencji oraz predyspozycji może pomóc pracodawcy w budowaniu kadry, która będzie gotowa na trudne wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC zrealizowanej przez doświadczonego doradcę zawodowego można dostrzec, który z pracowników wykazuje kompetencje kierownicze i zostanie odpowiednim liderem zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane różnorodnymi metodami – np. w formie sesji grupowych bądź indywidualnych. W trakcie sesji z pracownikami stosowane są efektywne techniki szkoleń, jak np. analiza danego przypadku (case studies), wywiady, zadania w grupach oraz symulacje. Dzięki nim można ujawnić prawdziwy potencjał zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej działania z zespołem w postaci coachingu.

Etapy audytów AC/DC

Dobrze przygotowany audyt jest podzielony na wiele stadiów. Rozpoczyna się od przeglądu kompetencji niezbędnych do wypełniania danej funkcji w firmie. Później audytor opracowuje narzędzia, które zostaną użyte w czasie sesji. Dalszym stadium jest zasygnalizowanie celów sesji, a także tego, co planuje się z jej pomocą uzyskać. Nie bez znaczenia jest poza tym miejsce, w którym będą wykonane sesje z zespołem – musi ono zapewniać komfort, który pomoże wcielić w życie cele audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna lub grupowa) jest przeprowadzana przez wykwalifikowanych coachów, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Sesja trwa nie więcej niż 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient otrzymuje spersonalizowany, szczegółowy raport, w którym zawarta jest ocena kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich silne strony i podane są zalecenia, jak należy poprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]