Na czym polegają badania operatorów maszyn

Więcej o badaniach operatorów Bielsko na www.testypsychologiczne.com.pl/badania-operatorow/

Kiedy wspomina się o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, zazwyczaj łączymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi je zrobić. Obowiązek ten regulacje nakładają również na operatorów koparek, wózków, dźwigów i podobnych maszyn. Dlaczego jest taka konieczność i na czym badania tego rodzaju polegają?

Dlaczego badania operatorów są potrzebne?

Ustawa wyraźnie wskazuje, przedstawiciele jakich zawodów muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których doskonała sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i innych osób. Poza tym, jeśli chodzi o środowiska, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, dość często zdarzają się wypadki, a większość z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli brakiem koncentracji, problemami ze wzrokiem czy zbyt wolną reakcją. Zdolności te zmniejszają się wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie należy, i to powoduje, że wykonywanie tego typu testów jest wymagane.

Na czym polegają badania operatorów?

Testy, jakim poddaje się kierowców i operatorów, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Bada się przede wszystkim wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe oraz widzenie po zmierzchu, a także poziom koncentracji, zdolność oceny odległości i prędkość reakcji. Ważna jest również przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe twierdząco lub przecząco, wykorzystywana jest również specjalna aparatura. Zwykle nie zabierają one więcej czasu niż trzydzieści minut.
Jeżeli chodzi o to, jak długo wyniki zachowują ważność, to jest to uzależnione głównie od wieku osoby badanej. Standardowo są to 3-4 lata, natomiast w przypadku osób powyżej 50 roku życia – 1-2 lata.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]