Od czego zależy cena tłumaczenia zwykłego i przysięgłego?

Sprawdź więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego na tlumaczalnia.pl/ceny/.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na biznes z całego świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień tłumacze przygotowują mnóstwo uwierzytelnionych i zwykłych przekładów na bardziej lub mniej popularne języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i rozmaitych firm.

Pomimo, iż online łatwo znaleźć darmowe narzędzia oferujące translację, nadal nie dorównają one profesjonalnym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich oferty jest często koniecznością, np. jeśli musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób zastanawia się, jak wstępnie obliczyć cenę tłumaczenia. Od czego zatem zależy cena przekładu?

Termin realizacji, język, typ przekładu – to ma wpływ na finalny koszt usługi

Na to ile docelowo zapłacisz za przekład dokumentu wpływ mają poniższe elementy:
1. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest zwyczajowo o wiele tańszy niż translacja w drugą stroną.
2. Język, z którego lub na który planujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków germańskich (angielski, szwedzki) albo romańskich (włoski, hiszpański) będzie najczęściej tańszy aniżeli translacja z mniej popularnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (np. ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź zagadnienia, których dotyczy tekst. Przekład opracowań medycznych, kontraktów handlowych bądź prac naukowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla danej branży, ale także stosowną wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie niepożądanych pomyłek.
4. Czas realizacji tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy szykować się na większy wydatek.

Przekład poświadczony a zwykły

Trzeba zaznaczyć, że tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo prawo jazdy czy dokumenty szkolne (certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go stemplem z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny, a także zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z odpisu, kopii lub oryginału. Tłumacze przysięgli zwykle posiadają sztywny cennik za translację popularnych świadectw i dokumentów, z kolei w razie konieczności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych pism, cenę usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]