Projekty budowlane – jak uporać się z urzędem?

Jeśli szukasz szczegółowych wiadomości dotyczących tworzenia projektów budowlanych Kraków, skieruj się na joannaklusak.com/oferta/

Trudno znaleźć ważniejszą inwestycję niż wzniesienie domu. Powinniśmy przy tym wiedzieć, iż nie będzie to proste zadanie, zaś największe trudności wiążą się z załatwieniem najróżniejszych oficjalnych formalności. Najpierw powinniśmy postarać się o pozwolenie na budowę – a będzie wydane, gdy przedstawimy projekt budowlany. Projekt powinien być opracowany przez architekta, zaś jego treść regulują właściwe ustawy. Co zatem musi się w nim znaleźć? Zapraszamy do lektury naszego tekstu.

Co musi się znaleźć w projektach budowlanych?

Najważniejszym elementem projektu budowlanego jest plan zagospodarowania działki. Dokument musi być sporządzony na odpowiedniej mapie zatwierdzonej przez geodetę oraz zawierać układ dotychczasowych i wznoszonych obiektów , a także instalacji elektrycznych i kanalizacyjnych. W planie zagospodarowania powinny znaleźć się też dane o punkcie składowania odpadów, układzie zieleni czy ogrodzeniu. Projekty budowlane muszą poza tym zawierać projekty budowanych obiektów, a nierzadko również oświadczenia firm dystrybuujących wodę, gaz i prąd. W niektórych przypadkach konieczne będzie także załączenie wyników testów geologicznych.

Projekty budowlane – do czego służą?

Jak przed chwilą wspomnieliśmy, projekty budowlane będą potrzebne byśmy mogli uzyskać pozwolenie na budowę. Pamiętajmy, iż każda inwestycja powinna odbywać się w myśl planu ustalonego w tym projekcie, a wszystkie niezgodności będą powodem jej niezatwierdzenia.

Kontakt:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]