Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Znajdź tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków na miarę swoich potrzeb na http://bit.ly/2M856Io

Ubiegłe lata to czas napływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa także duży odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia nauki bądź zatrudnienia w Polsce.

W jakich przypadkach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Rosji, Kazachstanu, Ukrainy bądź Białorusi. Należą do nich m.in. dowody osobiste oraz prawa jazdy, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, jak również akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, aby wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Kontakt:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]