Znaczenie psychologicznych badań wysokościowych

Badania wysokościowe Bielsko Biała - dowiedz się więcej o tych usługach

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma zbyt dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się tylko poznawaniem relacji swoich pacjentów z otoczeniem. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi nieocenioną pomoc przy określaniu zdolności do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są m.in w przypadku osób chcących podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: jak wyglądają?

Badania wysokościowe praktycznie wcale nie różnią się od tych, jakie przechodzą osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawą są testy inteligencji, temperamentalne, osobowościowe. Ich ważnym rozszerzeniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić na przykład zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Wykorzystując testy aparaturowe jesteśmy w stanie określić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co zadzieje się podczas pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak stereometr, aparat krzyżowy oraz wirometr. To proste urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe psychologiczne zawsze obejmują również wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana powinna być z psychologiem naprawdę szczera. Przekazywanie fałszywych informacji nikomu nie pomoże.

Badania wysokościowe – kto może je wykonywać?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Upoważnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do prowadzenia tego typu badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeśli o konieczności ich noszenia zadecydował okulista.

Kontakt:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]