Kancelaria TMH – radcy prawni w Rzeszowie

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych. Zapewnia pełną obsługę prawną firm, nie wyłączając start-upów, doradza w zakresie inwestycji finansowych, rejestracji spółek. Kancelaria świadczy również kompleksową obsługę osób prywatnych – udziela porad w zakresie każdej dziedziny prawa, reprezentuje Klientów w sporach i udziela wsparcia w procesach negocjacji, a także pomaga uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne oraz odzyskać utracone środki pieniężne, w szczególności z tytułu polisolokat.
Kancelaria TMH zatrudnia biegłych prawników. Siedziba kancelarii mieści się w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w niżej wymienionych dziedzinach prawa:
– prawo własności intelektualnej,
– prawo cywilne,
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo pracy,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe,
– prawo podatkowe.
Reprezentuje również swoich Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, Trybunałem Konstytucyjnym, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Urzędem Patentowym RP.