Obsługa prawna przedsiębiorców – Krakowska Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, specjalizujący się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, a także w prawie pracy.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy podejmuje

Na co dzień przeważającą część naszej pracy stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, dochodzeniem odszkodowań oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym zakresie polega na ciągłym kontakcie z Klientem, udziale w mediacjach i negocjacjach, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, a także reprezentacji przed sądami. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie kroki w celu zakończenia sporu w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy oraz obniżenie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – obsługa i doradztwo prawne przedsiębiorstw

Zakres pracy Kancelarii koncentruje się także na obsłudze prawnej firm, która obejmuje bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Służymy doradztwem naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co obejmuje takie obszary jak prawo administracyjne, pracy, handlowe czy nawet podatkowe. Chcemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam obsługę prawną swojej spółki, w związku z tym koncentrujemy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne skutki prawne.