Odszkodowania za wypadki komunikacyjne a rola kancelarii prawnej

Dział dochodzenia odszkodowań Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest rozbudowany. Główne kategorie spraw z jakimi przyszło się nam dotychczas mierzyć to przede wszystkim odszkodowania za szkodę będącą wynikiem czynów niedozwolonych, takich jak błędy medyczne i pobicie, odszkodowania za wypadki komunikacyjne lub chociażby za nieudane wakacje czy zagubiony bagaż. Przykłady tego typu zdarzeń można bez problemu mnożyć, ale istotne jest to, że zawsze w przypadku powstania szkody jesteśmy przygotowani do zapewnienia pomocy prawnej.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne i błędy lekarskie

Codziennie podejmujemy się dochodzenia odszkodowań w przypadkach różnego typu. Posiadamy doświadczenie w odszkodowaniach będących następstwem wypadków zarówno drogowych, jak i innych, takich jak upadek na śliskiej nawierzchni. Nierzadko podejmujemy też sprawy wynikłe ze szkody powstałe podczas wyjazdów wakacyjnych, związanych m.in. z rozbieżnościami w wykupionej ofercie a rzeczywistym stanem hotelu czy kiedy bezprawnie nie wpuszczono nas na pokład samolotu. Zgłaszają się do nas też osoby pokrzywdzone na skutek błędów medycznych, takich jak leczenie przez dentystę wbrew zasadom sztuki lekarskiej, powikłania przy porodzie lub operacji czy przepisanie niewłaściwych leków.

Rola kancelarii prawnej w postępowaniu o odszkodowanie

Podczas prowadzenia postępowań odszkodowawczych zmagamy się z traumatycznymi doświadczeniami naszych Klientów, jak pobicie, niepełnosprawność spowodowana przez nieudolnego lekarza czy wypadek samochodowy, w wyniku którego zginęła bliska im osoba. Zawsze wiąże się to także z wieloletnią traumą, z jaką przychodzą do nas osoby poszkodowane. Naszą powinnością w takim przypadku jest ocena stanu faktycznego i na jego podstawie kalkulacja jakiego odszkodowania może domagać się nasz Klient. Nie ma w tej kwestii sztywnych wytycznych, jednak nasze doświadczenie pozwala nam udzielenie Klientom informacji, która daje im możliwość zadecydowania co do dalszego toku sprawy.