Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

kontener na odpady, kontener otwarty

Część odpadów nie powinno trafić do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są wytwarzane w czasie różnych renowacji i prac budowlanych, a także odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć problemy powiązane z składowaniem oraz przewozem odpadów. By ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na gruz lub materiały sypkie

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do składowania oraz transportu starych mebli, opakowań, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są także kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak granulaty, trociny czy wióry metalowe. Ich załadunek usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla jakich firm?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Wśród nich można znaleźć między innymi ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywozu gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one swoim klientom, a po napełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich magazynowania bądź utylizacji.

Kontakt:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]