Materiały do drukarek 3D – filamenty, żywice fotopolimerowe i inne

Znajdź materiał do drukarek 3D na cadxpert.pl/materialy-do-druku-3d/

Firma CadXpert proponuje szeroką ofertę materiałów do druku 3D: żywice fotopolimerowe, filamenty i wiele innych. Materiały do druku 3D grupuje się na 4 rodzaje:
– FDM (skrót fused deposition modeling) – warstwy ciekłych filamentów (tworzyw termoplastycznych). Wyróżniamy tu 2 podkategorie: FDM do ekspresowego prototypowania z niezbyt kosztownych termoplastów oraz FDM przemysłowe stosowane do profesjonalnego wytwarzania z funkcjonalnych termoplastów,
– PolyJet – utwardzane za pomocą światła ultrafioletowego płynne żywice fotopolimerowe,
– SLA – żywice fotopolimerowe o rozmaitych właściwościach, utwardzane wiązką lasera,
– SLS – materiał poliamidowy spiekany selektywnie.

Filament – nietoksyczny i powszechnie dostępny materiał do druku 3D

Filament to materiał używany w drukarkach 3D pracujących w technologii FDM. Ten materiał i technika druku są wykorzystywane do seryjnej produkcji, jak również do błyskawicznego prototypowania z prostych do modelowania termoplastów i testowania funkcjonalnego. Jakie filamenty są najczęściej wykorzystywane w drukarkach 3D? Z reguły sięga się po proste w obróbce poliaktydy czyli PLA, tworzywa inżynieryjne (między innymi te odporne na pękanie) albo wyróżniające się specjalnymi cechami (przykładowo ognioodpornością). Technika druku FDM niczym nie ustępuje wydrukom uzyskanym za pośrednictwem innych popularnych metod: wtrysku i termoformowania. Podstawowe atuty filamentów to atrakcyjna cena idąca w parze z dobrą jakością wydruku 3D, ekologiczny proces ich wytwarzania (czysty i jednocześnie nietoksyczny, wobec tego wytworzone z jego pomocą prototypy można używać np. w biurach), jak również powszechna dostępność.
W technologii FDM firma CadXpert oferuje filamenty:
– elastomery,
– inżynieryjne,
– do szybkiego prototypowania.

Inne materiały do drukarek 3D – o fotopolimerach

Poza filamentami, w ofercie CadXpert znajdują się także pozostałe materiały do druku 3D. W technologii PolyJet są to między innymi materiały:
– medyczne,
– imitujące polipropylen,
– transparentne.
PolyJet jest uznawana za kompleksową oraz najbardziej precyzyjną technologię druku 3D. Ciekłe żywice fotopolimerowe są utwardzane warstwa po warstwie za pomocą światła UV. Dzięki swoim cechom korzysta się z nich przeważnie do sporządzania prototypów inżynieryjnych, koncepcyjnych, odwzorowujących produkt końcowy oraz anatomicznych. Z tych fotopolimerów wytwarzane są także opakowania, obudowy i inne produkty użytkowe.
Natomiast w technologii SLA (inaczej w stereolitografii) są to m.in. materiały:
– standardowe,
– odlewnicze,
– stomatologiczne,
– inżynieryjne.
Jakie zastosowanie ma płynna żywica fotopolimerowa utwardzana promieniem lasera? Całkiem szerokie. Przede wszystkim używamy jej w przemyśle i medycynie do druku 3D prototypów i modeli koncepcyjnych, jak również rozmaitych przedmiotów wymagających gładkiej powierzchni.

Kontakt:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]