Polski węgiel

Promocja polskiego węgla

Przez wzgląd na coraz potężniejszą pozycję importerów węgla, poszerzających sukcesywnie swoją ofertę towarową, Południowy Koncern Węglowy S.A. zapoczątkował politykę umacniania pozycji węgla pochodzącego z Polski.

Węgiel kamienny, brunatny, ekogroszek

Węgiel jest popularnie używanym paliwem, a jego wartość opałowa zależy od jego składu (np. od zawartości wody). Węgiel stanowi jedno z tych źródeł energii, które jest nieodnawialne. Chiny, USA, Indie, RPA, a także Australia i Ukraina to kraje, na terenie których znajdują się największe złoża węgla.

Wydobycie węgla w Polsce

Górny Śląsk oraz Lubelszczyzna słyną z pokaźnych pokładów węgla kamiennego. U lokalnych sprzedawców jest możliwość nabycia takie rodzaje węgla, jak:

  • Węgiel typu Gruby I i Orzech – ich wysoka kaloryczność i mała ilość odpadów, w postaci popiołu, jaka pozostaje po spaleniu wypłwa na fakt, że jest na nie duże zapotrzebowanie ze strony prywatnych gospodarstw domowych
  • Węgiel typu Groszek – rodzaj drobnego węgla, który może być spalany tylko i wyłącznie w specjalnych kotłach retortowych, które posiadają automatyczne podajniki węgla, co jest ich niebywałą zaletą
  • Miał – najdrobniejszy z rodzajów węgla i jednocześnie najtańszym, który wykorzystywany głównie do spalania w elektrowniach i elektrociepłowniach.