Jak oczyścić powietrze w mieszkaniu – oczyszczacz powietrza z jonizatorem

Próżno szukać kogoś, kto nie lubi zapachu powietrza po przejściu burzy. To uczucie rześkości wywołują jony ujemne, które powstają się m.in. w rezultacie wyładowań elektrycznych, naturalnego ruchu wody i powietrza, a także są wytwarzane przez rośliny. Ujemne jony tlenu tłumią niemiłe zapachy, oczyszczają powietrze oraz mają pomyślny wpływ na nasze zdrowie i otoczenie.

Jonizator powietrza – zdrowa ujemna jonizacja?

Jonizacja może nastąpić w rezultacie wyładowania elektrycznego, emitowania ekstremalnej ilości ciepła bądź wpływu silnego pola magnetycznego. Obecnie większość z nas żyje w sąsiedztwie dziesiątek urządzeń, takich jak drukarki, ekrany czy komputery, które wysyłają pole magnetyczne i jonizują atmosferę dodatnio. Dobre jony o ładunku ujemnym, czyli aniony, wytwarzają się przez przyłączanie się jednego albo więcej elektronów do neutralnych cząsteczek. Niestety ich ilość w powietrzu na obszarach silnie zurbanizowanych z roku na rok jest mniejsza. Dlatego by na powrót odczuć czystą i świeżą atmosferę w mieszkaniu, należy skorzystać z jonizatora powietrza.

Oczyszczacz powietrza z jonizatorem – atuty

Proces jonizacji stosowany jest z reguły w oczyszczaczach powietrza. Naładowanie ujemnie cząsteczek pomaga wyłapać dym z papierosów, pyły zawieszone PM2.5 i 10 czy niebezpieczne drobnoustroje i wirusy. Przy tym oczyszczacz powietrza z jonizatorem nadaje powietrzu świeżość i czystość, pozwalając nam lepiej wypocząć i oddychać pełną piersią. Mając na uwadze fakt, iż ujemnie zjonizowane powietrze niweluje poczucie chronicznego zmęczenia i generalnie podwyższa wydajność fizyczną, zaleca się wykorzystanie oczyszczacza powietrza z jonizatorem także w biurach, urzędach, placówkach oświaty czy przychodniach medycznych, a więc wszędzie tam, gdzie istotna jest koncentracja na realizowanych zadaniach.